Vegetasjon

Vi gjennomfører oppdrag for kunder innen vegetasjonsrydding både langs jernbane og kraftlinjer (Høyspent og Lavspent).

Vi kan på forespørsel også gjøre vegetasjonsrydding for privatpersoner.

Eksempler på ressurser innen Linjerydding/vegetasjonsrydding:
 • Vegetasjonsryddere med dokumentert opplæring for motorsag/ryddesag
 • Sertifiserte klatrere med tilleggsopplæring i beskjæring
 • Sertifiserte LFS (Ledere for Sikkerhet ved Høyspenningsanlegg)
 • Anleggsgartner
 • Anleggsleder
 • Prosjektleder
Eksempler på utstyr for Linjerydding/Vegetasjonsrydding:
 • Motorsager/ryddesager
 • Liftbil med isolert kurv
 • Logliftkasse med tømmerkran
 • Slagkraft
 • Flere beltegående/skinnegående maskiner (se informasjon under Bane)
 • Fliskuttere
 • Skogsmaskiner
 • Scania 520 kranbil
 • Scania 520 kroklift
Skogrydding
Vegetasjonsrydding
Forberedende Renseverk, 2017