Skip links

Bane

Banedrift AS har spesialkompetanse innen vedlikehold og bygging av jernbaner og sporveier

Banedrift har siden etablering i 2005 bygd stein på stein og er i dag ca 70 ansatte og er velutstyrt med en moderne maskinpark tilpasset større vedlikeholds- og nybyggings-oppdrag på det nasjonale jernbanenettet, private sidespor, trikk og t- bane.

pyntebilde arbeidere 2
pyntebilde 1 arbeidere bane

Eksempler på oppdrag innenfor området bane er:

Føringsveier for ulike typer kabler langs jernbanen
Føringsveier for fiber langs jernbanen
Svillebytte
Fornyelse av planoverganger
Fornyelse av spor og sporvekslere
Drenering langs jernbanen
Vegetasjonsrydding langs jernbanen

Eksempler på ressurser vi har innenfor bane er:

Fagarbeider spor/ Banemontører
HSV (hovedsikkerhetsvakter)
LFS (Ledere for El-sikkerhet)
Godkjente maskinførere for arbeid i/ved bane
Banearbeidere med sikkerhetsopplæring
Anleggsgartner
Anleggsledere
Prosjektledere
Signalmontører
Tele/Fiber-montører
Skinnesveisere

Våre siste baneprosjekter