Skip links

Kongsvingerbanen: Nerdrum PLO

Fjerning av en strailovergang, 20 meter spor og sviller, fjerning av ballast og reetablering av strail, sviller og spor, 2 ganger pakking, pluss asfaltering av område fra 0,5 meter på utsiden av bommene og inn til spor

KUNDE

Bane NOR

Dato

April 2020

Tidsperiode

Oktober 2020

Siste prosjekter