Skip links

Jernbanetekniske arbeider Kongsvinger, Gjøvik og Østfoldbanen

Byttet 5 veksler og 9,5 km spor. Massebyttet på Gjøvikbanen (8 punkter). Også stikkrenne oppretting foregår nå. Gått nesten helt etter planen (kun skinnekappingen som har vært litt «seig»). Fått erfaring med rørpressing også.

“Jeg kan bekrefte som Prosjektleder for Jernbanetekniske arbeider ØKGB for Østfold sin del at Banedrift A/S har utført oppdraget på best mulig måte. Skinnebytte Østre linje og sporvekselbytte Vestby ble levert til rett tid. ( sommerbrudd ) Ellers så pågår det ekstra arbeider på Østfoldbanen Østre linje. Dette er utbedring av stikkrenner/linjegrøfter. Disse arbeidene har høy kvalitet. Kan trygt anbefale Banedrift A/S for nye oppdrag hos Bane NOR.”

Håkon Arild Lindberg, Prosjektleder  Bane Nor

KUNDE

Bane NOR

Dato

Mars 2020

Tidsperiode

April 2020 – November 2020

Siste prosjekter