Utbedring, etablering og reparasjon

Utbedring, etablering og reparasjon

Etablering av to nye stikkrenner.

Det er utført hammerboring av to nye stikkrenner på Kongsvingerbanen i nov/des 2013 på oppdrag fra Jernbaneverket.

  • Client Jernbaneverket
  • Date November 8, 2013
  • Tags Bane