Nyheter

1/3-2018:

Banedrift AS skal bygge føringsveier for fiber på deler av Nordlandsbanen i 2018

Banedrift AS er tildelt kontrakten for bygging av føringsveier for fiber på deler av Nordlandsbanen i 2018. Dette er ett nøkkelprosjekt i forberedelsene til ERTMS utbyggingen på strekningen, som er det nye fremtidsrettede signalsystemet på Norsk jernbane.

Kontrakten på over 50 millioner kroner er den største av sitt slag tildelt i Norge i forbindelse med ERTMS, og den største enkeltkontrakten for Banedrift AS hittil.

 

– Tildelingen av prosjektet er nok et bevis på den kompetansen Banedrift AS gjennom flere år møysommelig har rustet seg for sier daglig leder Atle Eriksen. Vårt fokus på kvalitet og prosjektgjennomføring setter oss i posisjon til å gjennomføre krevende prosjekter, både tidsmessig og med tanke på kompleksitet, sier han.

 

Jobben på Nordlandsbanen har Banedrift AS planlagt å gjennomføre sammen med 3 andre samarbeidspartnere, hvorav samtlige er spesialister på sitt felt.

-Vårt fokus, vår evne og ikke minst vår vilje til å samarbeide setter Banedrift AS i en særegen posisjon i markedet, sier Eriksen. Vi lykkes først når alle våre samarbeidspartnere og kunder gjør det samme, noe som gjør oss til en ønsket leverandør og samarbeidspartner i markedet, avslutter han.

 

Lønsdal Stasjon, Nordlandsbanen.

 

 

——————————————————————————-000———————————————————————————-

 

18/12-2017:

Banedrift AS flytter til Tomteveien 33C mandag 18. desember.

Banedrift AS flytter til Tomteveien 33C, 1618 Fredrikstad.

Vår postboksadresse legges ned fom 22. desember.  Postadresse og besøksadresse blir nå den samme:

Tomteveien 33C

1618 Fredrikstad

 

 

 

 

——————————————————————————-000———————————————————————————-

 

31/10-2017

Banedrift AS blir en del av Aarsleff Rail-gruppen

 

Per Aarsleff Holding A/S har per. 1. november 2017 overtatt alle aksjer i det norske selskapet Banedrift AS fra de tidligere eiere Atle Eriksen og Frank Melby.

 

Med oppkjøpet tar Aarsleff Rail Group ennå ett skritt inn i det norske markedet og sikrer kompetanse innenfor banearbeider, drenering, vegetasjonsrydding, vinterberedskap samt fiberarbeider og føringsveier. Kjøpet gir en god plattform inn i det norske markedet, hvor det er planlagt betydelig økning i årlig investeringer innenfor jernbanesektoren frem til 2029. Oppkjøpet støtter samtidig Aarsleff Rail-gruppens vekststrategi i de skandinaviske landene.

 

Banedrift AS fortsetter i eget navn med alle nåværende prosjekter og aktiviteter og med Atle Eriksen som administrerende direktør. Alle ansatte vil også fortsette i sine nåværende stillinger. I tillegg styrkes organisasjonen med Atle Larsen som tilbuds- og markeds-sjef og Geir Erbo Rougthvedt som senior prosjektleder.

 

Banedrift AS eies formelt av Per Aarsleff Holding A/S, men vil rapportere til og være en del av Aarsleff Rail-gruppens samlede virksomhet. Samtidig vil selskapet Aarsleff Rail Norge AS legges ned, og aktivitetene overføres til Banedrift AS.

 

Banedrift AS har kontorer på Rolvsøy ved Fredrikstad, sysselsetter 32 personer og hadde i 2016 en omsetning på 71 millioner norske kroner. Les mer om Banedrift AS på selskapets hjemmeside www.banedrift.no

 

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Thomas Mollerup, administrerende direktør i Aarsleff Rail A/S, tlf. +45 2949 7450 eller

Atle Eriksen, administrerende direktør i Banedrift AS, tlf. +47 6987 7010