Historie

Vår historie:

Firmaet ble grunnlagt i 2005 av dagens eiere Atle Eriksen og Frank Melby. De har begge bakgrunn som banemontører og lang erfaring i Bane NOR (tidligere Jernbaneverket). De har bygget opp firmaet sten for sten på en god og solid måte i de 12 årene som har gått siden starten. I dag har firmaet 42 ansatte innen fagfeltene bane og vegetasjonsrydding. Administrasjonen er liten og effektiv og inkluderer anbudsarbeid, prosjektledelse, personal/økonomi og HMS/kvalitet.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon!

Kontakt oss

Vår Forretningsidè:

Vi skal tilby vedlikehold og fornyelse for privat og offentlig jernbane, samt vegetasjonsrydding til private og offentlige aktører.