Bane

Banedrift as har spesialistkompetanse innen vedlikehold og bygging av jernbaner og sporveier.

Banedrift har siden etablering i 2005 bygd stein på stein og er i dag 43 ansatte og er velutstyrt med en moderne maskinpark tilpasset større vedlikeholds- og nybyggings-oppdrag på det nasjonale jernbanenettet, private sidespor, trikk og t- bane.

Eksempler på oppdrag innenfor området bane er:
 • Føringsveier for ulike typer kabler langs jernbanen
 • Føringsveier for fiber langs jernbanen
 • Svillebytte
 • Fornyelse av planoverganger
 • Fornyelse av spor og sporvekslere
 • Drenering langs jernbanen
 • Vegetasjonsrydding langs jernbanen
Eksempler på ressurser vi har innenfor bane:
 • Fagarbeider spor/ Banemontører
 • HSV (hovedsikkerhetsvakter)
 • LFS (Ledere for El-sikkerhet)
 • Godkjente maskinførere for arbeid i/ved bane
 • Banearbeidere med sikkerhetsopplæring
 • Anleggsgartner
 • Anleggsleder
 • Prosjektleder
Eksempler på utstyr vi har innenfor bane
 • Komatsu PC 138 Beltegående / skinnegående
 • Komatsu PC 78 Beltegående/skinnegående
 • Volvo ECR145DL Beltegående/skinnegående
 • Hydrema 912 hjulgående/skinnegående
 • Skinnegående hengere 10 tonn last
 • Komatsu PC 30 med gummibelter
 • Komatsu PC 55 med gummibelter
 • Komatsu WA 100 hjullaster
 • Ballastsuger til skinnegående maskiner
 • Pakkaggregat for pakking og justering av spor
 • Bor rigg for styrt boring under vei og bane
 • Mobilt høytrykksaggregat for spyling av stikkrenner
 • Kabelplog
 • Kabelvogn
 • Gorillaskjær
 • Sporkost
 • Scania 520 kranbil
 • Scania 520 kroklift
BUES
Fiberetablering Rørosbanen
Utbedring, etablering og reparasjon
Etterarbeid på dobbeltspor