Andre tjenester

Vi utfører også andre tjenester både for Bane NOR og andre kunder.
Dette er alt fra oppsetting av leskur og sykkelstativer, gartnertjenester, styrt boring under vei og mindre veiprosjekter.

Eksempler på andre tjenester:

• Mindre veiprosjekt, parkeringsplasser, asfaltering
• Oppsetting av leskur og sykkelstativer
• Drenering
• Styrt boring under vei og bane
• Etablering og vedlikehold av grøntanlegg
• Snørydding og vintervedlikehold
• Murerarbeider
• Steinsetting
• Beskjæring av trær
• Miljøvennlig fjerning av ugras med Heatweed (damp/varmt vann i stedet for sprøyting!)

Vei ved Ise stasjon
Drenering
Gartnertjenester Bane NOR
Styrt boring