Skip links

Banedrift er tildelt kontrakten på utbygging av fiberanlegg på Vestfoldbanen Bratsbergbanen

 

Arbeidene omhandler etablering av fiber i rør i eksisterende kabelkanal på strekningen Sem – Larvik. Arbeidene i sin helhet vil bestå av graving, pløying, pukksuging, etablering av kummer, kryssinger, etablering betongkanal, samt glassfiberkanaler, rens av eksisterende kabelkanaler, av og på lokk for legging av 40mm rør i eksisterende kanaler. I tillegg består arbeidene av å fløte, skjøte og terminere fiber, sette opp skap og montere utstyr, dokumentere arbeid og anlegg inkludert SOR-måling og merking av kabler, samt GPS innmåling av nye objekter.