Skip links

Ny Administrerende Direktør i Banedrift AS – 1. april 2021

Banedrift er en stor og vesentlig del av den samlede visjonen og strategien for Rail Gruppen og vi har besluttet at det er behov for ny/ekstra energi i front hos Banedrift for å sikre denne reisen – I den forbindelse skifter vi lokomotivfører pr. 1. april, hvor Nikolaj Lundberg overtar rollen som administrerende direktør i Banedrift AS fra Atle Eriksen, som i fremtiden vil fungere som tilbudssjef og være sparringspartner for Nikolaj – På den måte sikrer vi god kontinuitet og kunnskap til medarbeiderne, kunder og bedriften.

Nikolaj er 49 år gammel og har arbeidet med jernbaner de siste 23 årene, hvorav de siste 9 årene har vært som ansvarlig for Aarsleff Rail, Spor- & Baneanlæg i Øst-Danmark – Han har siden kjøpet av Banedrift været den direkte sparringspartner i forhold til Danmark og det er bl.a. ved dette gode samarbeidet vi har vunnet og utført flere prosjekter i Norge, herunder igangværende sporvekselbytte på Nordlandsbanen og Kryssingsspor i Monsrud. Nikolaj tar det store spranget sammen med sin frue og flytter til Norge vår/sommer 2021.