Skip links

Nordagutu omformerstasjon

Banedrift er tildelt kontrakten på sporfornyelse og bytte av sporveksel inn til Nordagutu omformerstasjon.

Planen er å ferdigstille arbeidet i løpet av høsten 2020.