Skip links

Kongsvinger stasjon – plattformforlengelse

Kontrakten på plattformforlengelse på Kongsvinger stasjon er tildelt Banedrift. Her skal eksisterende personovergang fjernes og ny planovergang flyttes til østenden av plattformen. Østlig del av sideplattform skal forlenges.

Kontraktsum er 3 mill. Ferdigstilles medio November.