Skip links

Monsrud kryssingsspor

Aarsleff rail har sammen Banedrift har vunnet kontrakt på bygging av nytt kryssingsspor på Monsrud – Gjøvikbanen.

Målsetningen er å øke kapasiteten for lange godstog på Gjøvikbanen, og å forlenge eksisterende kryssingsspor slik at man kan krysse godstog med toglengde 740m uten at sikkerhet og forhold til ytre miljø forringes.