Banedrift AS er en allsidig maskinentreprenør. Vårt spesialfelt er arbeid i og ved trafikkert jernbanespor og linjerydding, men kontakt oss gjerne for andre oppgaver. Vi er sertifisert ihht kvalitetsstandarden NS-EN ISO 9001:2015.
Her kan du lese de siste nyheter om Banedrift AS. Oktober 2019: Banedrift AS søker nye medarbeidere!

Bane

Banedrift AS har siden 2005 arbeidet med vedlikehold og føringsveier for både Bane NOR og private jernbaner.

Les mer

Vegetasjon

Siden 2015 har Banedrift AS arbeidet med vegetasjonsrydding langs bane og kraftlinjer.

Les mer

Andre tjenester

Vi utfører også andre tjenester både for Bane NOR og andre kunder. Dette er alt fra oppsetting av leskur og sykkelstativer, gartnertjenester, styrt boring under vei og mindre veiprosjekter.

Les mer

Fornøyde kunder

Banedrift AS utførte forberedende renseverk fra Halden til Prestebakke i 2016. Alt arbeid som er utført har meget god kvalitet. Alle krav i kontrakt: HMS, dags- ukes- og månedsrapporter etc er levert i riktig tid i henhold til kontrakt.- Fornøyd prosjektleder i Bane NOR
Banedrift AS har utført gravearbeid samt legging og trekking av fiberkabler på noen strekninger i Nord-Trøndelag. Oppdraget ble utført innen avtalt tid, til avtalt pris og med riktig bra kvalitet. Dialog og rapportering underveis var god. Vi er meget fornøyd med oppdraget som Banedrift AS utførte.- Prosjektleder i Bane NOR, Nett Teledrift

Våre prosjekter

Sentralbord: 69 87 70 10