Jobb & karriere

Vil du bli vår nye HMS leder?

 

Banedrift AS er en norsk jernbaneentreprenør som tilhører Aarsleff Rail Gruppen, som igjen eies av Aarsleff konsernet i Danmark. Du kan lese mer om Aarsleff Rail AS i Danmark på www.aarsleffrail.com.

Vår ambisjon er å være den foretrukne samarbeidspartner i markedet gjennom kvalitative leveranser og solid evne til å skape merverdi ovenfor både kunder og samarbeidspartnere.

Både vi og våre kunder har høyt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø. Leder HMS/KS vil være ansvarlig for videreutvikling og praktisk gjennomføring av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften. Stillingen vil også ha ansvar for å sikre at bedriftens HMS-system til enhver tid er i samsvar med bedriftens strategier og mål, samt gjeldende lover og regler. Reisevirksomhet ut til anleggsplass må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for etterlevelse av arbeidsmiljølov, internkontrollforskrift og andre sentrale regelverk
 • Videreutvikling av system for IK (TQM Enterprise)
 • Kunnskap om HMS-økonomi
 • Bistå med kvalifikasjonsdokumenter på innlevering av anbud/prekvalifiseringer på prosjekter og bistå med sluttdokumentasjon.
 • Bistå med generelle risikovurderinger både innenfor HMS og andre områder
 • Ansvarlig for gjennomføring av HMS i prosjekt slik at prosjektgjennomføringen tilfredsstiller bedriftens og kundenes krav, herunder dokumentasjon og vernerunder.
 • Oppfølging og videreutvikling av stoffkartotek (ProductXchange)
 • Rapportering og analyse av uønskede hendelser og nøkkeltall både internt og til byggherre
 • Holde organisasjonen oppdatert om nyheter innen fagområdet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole som for eksempel HMS-ingeniør
 • HMS-kompetanse og minimum 5 års relevant erfaring, primært innen anleggsbransjen
 • Kunnskap om alle relevante HMS-aktører, deres myndighet, ansvar og oppgaver
 • Kunnskap om sykefraværsarbeid og psykososialt arbeidsmiljø og metodikk vedr. dette
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, primært på norsk
 • Kunnskap om ISO 14001 og ISO 45001
 • Evner å arbeide systematisk og selvstendig
 • Initiativrik og positiv innstilling til nye utfordringer

se mer på capensa.no